ชื่อ - นามสกุล :นางสาววัลลี เนตรแสงศรี
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :หมู 1 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
Telephone :0910528989
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :